Privacyverklaring Ivory Studio B.V.

Laatst gewijzigd: 15-06-2016

Dit is de privacy verklaring van Ivory Studio B.V.. Ivory Studio B.V. is gevestigd te Roggemole 6-5, 8531 WB Lemmer, info@ivorystudio.net, KVK nummer: 66254949
Voor het gebruik van onze website, diensten en software wordt informatie verzameld en opgeslagen over de bezoekers en gebruikers.
In deze privacyverklaring staat wat Ivory Studio B.V. aan informatie verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt.

Verzamelen en verwerken gegevens

Account
Bij het aanmaken van een account, dienen bepaalde gegevens ingevuld te worden. Voor gebruikers bestaan deze gegevens minimaal uit een gebruikersnaam en wachtwoord, de volledige bedrijfsnaam, vestigingsplaats en contactgegevens waaronder telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor Ivory Studio B.V. om de overeenkomst zorgvuldig uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de informatie die wordt opgegeven of die via de software wordt gegenereerd, kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld doordat er foto’s en video’s worden geüpload van producten of medewerkers.)

Website
Bij het bezoek van de website verzamelt Ivory Studio B.V. automatisch bepaalde gegevens. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen en uitlezen van cookies (zie hierna). Naast cookies bestaat deze informatie onder meer uit het IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser dat wordt gebruikt, en de webpagina’s die u bezoekt binnen het domein van de website.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt gebruikt om zorgvuldig en volledig te kunnen reageren. De gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doeleinden verwerking van (persoons)gegevens en gebruik

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met gebruikers en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij Ivory Studio B.V. hiertoe krachtens rechterlijke uitspraak, gerechtelijk bevel of de wet wordt verplicht.

Plugins

Bij het gebruik van onze software kunnen invoegtoepassingen van derde partijen (bijvoorbeeld Youtube, Facebook of Twitter) worden gebruikt. Wanneer deze invoegtoepassingen worden gebruikt onderwerpt de gebruiker zich aan de privacyverklaringen van deze derde partijen. Ivory Studio B.V. heeft hier geen invloed op.

Cookies

Ter uitvoering van de dienst en om het gebruik van de website te vergemakkelijken, maakt Ivory Studio B.V. gebruik van zogenoemde cookies. Door het bezoeken van de website geeft u toestemming aan Ivory Studio B.V. om cookies te plaatsen dan wel te laten plaatsen op de door u gebruikte computer, mobiele telefoon of tablet.

Cookies zijn hele kleine bestandjes bestaande uit letters en cijfers die bij het bezoek van de website op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek herkent uw browser deze cookie en stuurt informatie terug naar onze server. Door cookies is het mogelijk om de door u opgegeven voorkeuren te herkennen. Informatie die wordt verwerkt via cookies zijn onder meer de instellingen van uw computer, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Ook het IP-adres van de computer waarop de cookie wordt geplaatst wordt opgeslagen en verwerkt. Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen door middel van cookies.

U kunt cookies altijd via de instellingen van uw browser weer verwijderen. Ook kunt u de door u gebruikte browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. De mogelijkheden van het verwijderen of niet accepteren van cookies hangt wel enigszins af van het type browser dat u gebruikt. Sommige browsers geven alleen de mogelijkheid om zogenoemde third party cookies te weigeren. Dat zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, meestal advertentienetwerken ten behoeve van interest based advertising. Ivory Studio B.V. adviseert de help-sectie van uw browser te raadplegen voor de mogelijkheden. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet te accepteren, houdt er dan wel rekening mee dat dit de werking of het gebruiksgemak van de website kan verminderen. Dit geldt niet voor het verwijderen of weigeren van third party cookies.

Beveiliging

Ivory Studio B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ivory Studio B.V. draagt hier zorg voor, maar kan er niet garant voor staan.

Inzage, correctie en recht van verzet

De accountgegevens kunnen door gebruikers via de website worden ingezien en gewijzigd. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen om de opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen.
 

Wijziging van de privacyverklaring

Ivory Studio B.V. kan besluiten deze privacyverklaring te wijzigen. Indien Ivory Studio B.V. besluit tot wijziging wordt dit zoveel mogelijk binnen een redelijke termijn op de website aangekondigd. Op deze manier kunnen gebruikers en bezoekers altijd op de hoogte zijn van het huidige beleid omtrent privacy.

Activeer vandaag jouw gratis account

Registreren