Privacyverklaring Ivory Studio B.V.

Laatst gewijzigd: 21 december 2020

Dit is de privacyverklaring van Ivory Studio B.V., gevestigd aan Edisonbaan 14 te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66254949. Voor het gebruik van onze website, diensten en software wordt informatie verzameld en opgeslagen over de bezoekers en gebruikers.Ivory Studio B.V. is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij deze beschermen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van welke dienst je gebruik maakt.

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Algemeen doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@ivorystudio.net.

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Ivory Studio, met wie elk overeenkomsten afgesloten zijn die compliant zijn aan de eisen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR): Facebook, Google, Hotjar, Jira, LinkedIn, Office 365, Scalia, Sendgrid, Slack en Zoho One.

Je rechten

Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Wil je inzage in de gegevens die Ivory Studio van jou verwerkt? Neem dan contact op met info@ivorystudio.net.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met de laatste updates en beveiligingssoftware, zoals een firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL/TLS) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van Ivory Studio die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die door Ivory Studio worden gebruikt:

Website cookies (“Bezoekers”)

NameProviderPurposeExpiry
401ccc09eb114647259903e24ce09ad6widget.ivorystudio.netPendingSession
23d5011c4221309f5b7c2af86fcb8e72content.ivorystudio.netPendingSession
9017a9d1fa7a52630c01a4404592b50efonts.ivorystudio.netPendingSession
613b1c436df40a9c6a6bac18bab59537public-player.ivorystudio.netPendingSession
478f13ffec5c34a0e9cef533a5d5442cprojects.ivorystudio.netPendingSession
_hjIncludedInSessionSampleHotjarThis cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's daily session limit.30 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarThis cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.30 minutes
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarThis cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit.30 minutes
_hjFirstSeenHotjarThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.1 day
_hjidHotjarSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.1 year
_hjTLDTestHotjarDetects the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third-party statistics and analysis service.Session
bscookieLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.2 years
lang [x2]LinkedInRemembers the user's selected language version of a websiteSession
lidcLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 day
bcookieLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.2 years
UserMatchHistoryLinkedIn Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.29 days
NIDGoogleContains a unique ID used to remember preferences and other information6 months
_gaGoogleUsed to distinguish users.2 years
_gidGoogleUsed to distinguish users.1 day
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 minute
d36efabfc1Zoho OneTracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes.1 day
zc_locZoho OneCollects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.Session
ad2d102645Zoho OnePending1 day
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKENZoho OneThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.Session
JSESSIONIDZoho OnePreserves users states across page requests.1 day
zc_cuZoho OneThe cookie is used to manage the mailing list, if the visitor has subscribed to any newsletters or blog posts.1 year
zc_tpZoho OneThe cookie is used to manage the mailing list, if the visitor has subscribed to any newsletters or blog posts.1 year

Programma cookies (“Gebruikers”)

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
access_tokenapi.ivorystudio.net
app.ivorystudio.net
auth.ivorystudio.net
projects.ivory.studio
analytics.ivorystudio.net
content.ivorystudio.net
public-player.ivorystudio.net
editorplayer.ivorystudio.net
widget.ivorystudio.net
scripts.ivorystudio.net
ivorystudio.net
Toegang verlenen aan het programma.3 dagen na laatste activiteitHTTP(S) Cookie
ivory_session *projects.ivorystudio.netBijhouden gebruiker activiteiten ten behoeve van gebruiksstatistieken.
- Sessie id (sid)
- Gebruiker id (uid)
- User Agent
- Versie van de player
- Taalgegevens (volgens Accept-Language header)
- IP (incl. geografische informatie)
- Origin
- Referrer
- Schermgrootte
- Element-/ playbackinformatie met tijdcodes, waaronder:
videoLoad; videoUnload; play; pause; seek; rewind; interactions (clicks, hovers); eleOn; eleOff; errors
3 jaarHTTP(S) Cookie
PHPSESSIDivorystudio.netHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bijSluiten browserHTTP(S) Cookie

* Ivory Studio zet automatisch een cookie om gebruiksstatistieken te kunnen verzamelen. Degene die gebruik maakt van onze dienstverlening door de player te embedden of de link te verstrekken aan derden, is zelf verantwoordelijk voor het vermelden hiervan en vragen van toestemming aan de gebruikers.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.