Variabelen aanmaken en bewerken via interactions

Wat zijn variabelen?

Variabelen zijn elementen die een bepaalde waarde kunnen aannemen. Een variabele bestaat uit een key en een value. De key is het 'label' van de variabele en wordt gebruikt om de variabele te identificeren. De value is de waarde die wordt meegegeven aan een variabele. Deze waarde kan bestaan uit een reeks letters of getallen.

Wat kun je ermee?

Variabelen die verkregen worden uit gebruikersinteractie kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet. Enkele toepassingen zijn:

  • Kennisquiz / persoonlijkheidstest
  • Winactie
  • Serious game
  • E-learning
  • Instructievideo

Hoe werkt het?

Variabele instellen via Interactions

Je kunt variabelen toepassen op basis van klik- of mouse-over acties van de gebruiker. Hiermee wordt bedoeld dat een interactie van de gebruiker leidt tot het (tijdelijk) opslaan van een waarde.

Voorbeeld:

Je wilt bepaalde waarden aan knoppen in de video meegeven om zo de kennis van de gebruiker te toetsen. Je maakt een keuzemoment met drie buttons A, B en C. Het goede antwoord is B en is 3 punten waard.

Selecteer het gewenste element (bijvoorbeeld een knop) en ga naar Interactions. Klik op de blauwe knop (+) om een nieuwe interaction toe te voegen. Kies in het geopende venster voor On Click en selecteer de optie Set variable. Klik vervolgens op de blauwe knop (+) om een variabele toe te voegen.

Gebruik de volgende configuratie:

Key Type Action Value
score number Add (+) 3


Klik daarna op Apply.

Variabelen kun je presenteren door gebruik te maken van een tag in het Text Tool component. Hoe je dat doet zie je hier:

> Tags gebruiken om variabelen te tonen