Posities veranderen met interactions

Wat is een 'Move element(s)' interaction?

Je kunt posities van elementen door de gebruiker laten veranderen door middel van interactie. Hiervoor gebruik je de 'Move element(s)' interaction.

Wat kun je ermee?

Je kunt deze functionaliteit onder andere toepassen voor:

Hoe werkt het?

Selecteer het gewenste element (waar de gebruiker op moet gaan klikken om een element te laten bewegen) en ga naar Interactions. Klik op de blauwe knop (+) om een nieuwe interaction toe te voegen. Kies in het geopende venster voor On Click en selecteer de optie Move element(s). Klik vervolgens op de blauwe knop (+) om een 'move actie' toe te voegen.

Move element interactie toevoegen

Element

Selecteer het element dat door middel van de interactie verplaatst of verschoven moet worden. Het desbetreffende element dient al in de tijdlijn van het project te staan. Het is ook mogelijk om meerdere elementen middels een enkele interactie te verschuiven. Voeg hiervoor een tweede 'rij' toe door op de blauwe knop (+) te klikken.

Movement: relative vs absolute

Er zijn twee soorten verplaatsing mogelijk:
Relative: verplaatsing relatief aan de positie waar het element zich op dat moment bevindt.
Absolute: verplaatsing naar een vaste positie op het canvas

Move (X/Y)

Bepaal de verplaatsing van het element op basis van de X-as en Y-as. Let op: er wordt gerekend met de linkerbovenhoek van het element.

Duration

Dit is de duur van de verplaatsing in miliseconden. Voor een verplaatsing zonder animatie (instant) voer je 0 in. Wil je een animatie teweegbrengen tussen de initiele en de 'nieuwe' positie, kies dan voor een hogere waarde bijvoorbeeld: 500 (dat is 0,5 seconde).

Klik na het configuren op Apply om de instellingen te bevestigen.