Tags gebruiken om variabelen te tonen via Text Tool component

Wat zijn tags?

Tags worden gebruikt om tekstuele dynamische content te tonen. Tags kunnen worden toegepast binnen het Text Tool component. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een tag dat begint met een < teken en eindigt met een > teken. Tussen deze haken staat de voorgedefinieerde key. Deze correspondeert met de opgeslagen waarde (value) van de desbetreffende variabele en zorgt ervoor dat deze kan worden weergeven.

Wat kun je ermee?

Een tag wordt gebruikt om variabelen te presenteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

- Scores tonen
- Aantal goede of foute antwoorden tonen
- Personalisaties (bijvoorbeeld de naam van de gebruiker tonen)

Hoe werkt het?

Variabelen tonen met een tag

Om onderscheid te maken tussen reguliere tekst en een variabele wordt er gebruik gemaakt van speciale tekens. Een tag ziet er alsvolgt uit: <key>. Als een variabele is geconfigureerd waarbij de key ingevuld is met bijvoorbeeld het woord 'score' dan wordt de bijbehorende tag: <score>.

Ga naar Components en kies voor Text Tool. Je voegt het component toe door deze te slepen naar het canvas of tijdlijn. Of druk op de drie bolletjes en klik op Place element. Je kunt ook dubbelklikken om een element toe te voegen.

Selecteer het element, ga naar Options en zoek naar het invoerveld Text, te vinden onder het kopje Text Style. Hier voer je de gewenste tekst in, bijvoorbeeld:

Ingevoerde tekst: Jij hebt <score> punten! (Weergave in editor)
Gewenste presentatie: Jij hebt 3 punten! (Weergave in player)

Natuurlijk moet er wel een variabele zijn aangemaakt dat correspondeert met de ingevoerde key. Dat kan op twee manieren, namelijk:

> Variabelen aanmaken en bewerken via interactions
> Variabelen aanmaken en bewerken Input Field component