Data importeren met Ivory Database

Wat is Ivory Database?

Ivory Database het onderdeel van Ivory Studio waar je gegevens kan opslaan die je wilt gebruiken voor je video's.

Database icon van het Video Management Systeem

Wat kun je ermee?

Door een database te koppelen aan een video kun je data gebruiken om je video dynamisch te personaliseren en/of te segmenteren. Zo kun je bijvoorbeeld namen van personen opslaan in de databank en deze terug laten komen in de video.

Hoe werkt het?

Er zijn twee manieren om data toe te voegen aan de database.

  • Handmatig toevoegen (per rij)
  • Importeren via CSV upload (bulk)

Handmatig toevoegen

1. Database aanmaken

Ga naar 'Databases'. Klik op 'Create Database' en kies een 'Database name' en selecteer het project waar je de database aan wenst te koppelen (kan ook later). Klik op 'Create' om verder te gaan. Je zie de database nu in de lijst staan. Klik op de database dat je zojuist hebt aangemaakt op het te openen.

Maak een nieuwe Database aan.

2. Attributen aanmaken

Om de database te kunnen vullen, dien je eerst attributen aan te maken. Ga naar 'Attributes' in het menu aan de bovenzijde. Klik op de grijze (+) knop om de eerste attribuut te maken. Kies een 'Attribute name', selecteer of het gaat om tekstuele of numerieke waarden. Selecteer als laatste of het gaat een 'Key parameter' betreft. Een key parameter kan worden toegevoegd aan de URL (als query string) en wordt gebruikt om de data uit een specifieke rij van de database te verkrijgen. (Zie How to: Gepersonaliseerde video maken - stap 4). Klik op 'Create'. Je ziet nu het attribuut als kolom in de tabel staan. Herhaal stap 3 voor het aanmaken van meerdere attributen.

Nieuwe attribute aanmaken.

3. Rijen toevoegen

Vervolgens ga je een rij toevoegen aan de tabel. Doe dit door op de grijze (+) knop te klikken. Voer per attribuut de gewenste data in en klik op 'Create'. Herhaal deze stap

Importeren via CSV upload

1. CSV Uploaden

Ga naar 'Databases' en klik op ' Import CSV Sheet'. Klik vervolgens op 'Select CSV file' en selecteer een CSV bestand van je computer. Indien de eerste rij in de spreadsheet in voorzien van kolomnamen selecteer 'Yes' bij 'Use first row values as attributes?' (aanbevolen). Kies wel scheidingsteken er is toegepast bij het aanmaken van het bestand en kies een database naam. Selecteer vervolgens het project waar je de database aan wenst te koppelen (kan ook later) en klik op 'Start upload'.

CSV Importeren optie.

2. Configureren en importeren

In het tweede scherm worden de gevonden attributen getoond (indien de attributen niet correct worden gevonden, ga een stap terug en probeer een ander scheidingsteken). Selecteer welk attribuut je wilt gebruiken als 'Key parameter'. Een key parameter kan worden toegevoegd aan de URL (als query string) en wordt gebruikt om de data uit een specifieke rij van de database te verkrijgen. (Zie How to: Gepersonaliseerde video maken - stap 4). Klik op 'Import' om de data te importeren.

CSV Importeren attributen configuratie.