E-Learning video

Wat is e-learning video?

E-learning video is iets dat we steeds vaker zien. Het gebruik van video bij e-learning, cursussen en opleidingen heeft veel voordelen. Echter, wordt hierbij veelal gefocust op de theorie. Een e-learning video is een ideale combinatie van kennisoverdracht én het simuleren van praktijksituaties. Er zijn vele scenario's denkbaar die virtueel kunnen worden voorgelegd aan een deelnemer. Door een filmpjete laten reageren met audiovisuele feedback leert de cursist meteen het effect van bepaalde keuzes. Bovendien wordt de stof beter opgenomen dankzij de interactieve leerstof.

Bespaar op opleidingkosten

E-learning video kan bepaalde praktijkoefeningen grotendeels vervangen. Hierdoor zijn er minder contacturen nodig. Dit kan zorgen voor een significate kostenreductie. Omdat interactieve video modulair is opgebouwd blijft het lesmateriaal aanpasbaar. Zo is het mogelijk om een specifiek deel aan te passen of toe te voegen zonder dathet hele filmpje opnieuw hoeft te worden geproduceerd. Dit maakt interactieve video een hele duurzame oplossing. Bij ons uiteraard met de beste software.

Hoe e-learning video inzetten?

Een video is op vele manieren integreerbaar binnen een e-learning. Uiteraard is er de mogelijkheid om te werken via een gesloten of een openbare omgeving. Daarnaast is het mogelijk om de interactieve video te integreren binnen een bestaand Learning Management Systeem (LMS). E-learning video's zijn web-based, hierdoor is de enige voorwaarde dat de e-learning via het internet benaderd moet worden. Dit geeft veel voordelen bij het ontwikkelen van het filmpje. 

Alle voordelen op een rijtje:

  • Bespaar op opleidingskosten

  • Effectievere kennisoverdracht

  • Leren in eigen tempo

  • Integreerbaar in LMS systemen

  • Diepgaande Learning Analytics

Gebruik E-learning video voor:

  • Cursussen en opleidingen

  • Online trainingen

  • Serious gaming

  • MOOC en SPOC

Case: Ministerie van Veiligheid en Justitie

In 2015 hebben wij samen met drie andere ontwikkelpartners een e-learning voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie gemaakt. Dit was in het kader van nieuwe wetgeving rond de verkoop van stoffen die mogelijk voor explosieven misbruikt kunnen worden. Samen met een team van gedragwetenschappers, psychologen, interaction designers en filmmakers maakten wij een interactieve e-learning video die medewerkers van winkels bewust maakt van hún rol bij de verkoop van deze stoffen.

Door gebruik te maken van interactieve video kunnen er verschillende verkoopsituaties worden gesimuleerd. De deelnemers kunnen hierdoor praktijksituaties oefenen en krijgen direct te zien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes die zij maken. In tegenstelling tot tekst of standaard video's betrekt interactieve video de deelnemer veel meer bij de situatie.

Meer voorbeelden

Interactive Video: Ministerie van Veiligheid and Justitie

Meer weten?

"Ik beantwoord graag al je vragen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Stuur ons een berichtje en ik neem persoonlijk contact met je op."

Alexander Roossien - Ivory Studio

Alexander Roossien

Co-founder Ivory Studio